FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

25 Jan 2012

JADUAL PENGOPERASIAN PBS

JADUAL PENGOPERASIAN PBS


BIL PERKARA TEMPOH TINDAKAN
1.Mesyuarat Jawatankuasa PBS
Januari, April, Ogos dan Disember
Pentadbir, SUP & AJK yang dilantik

2.Pendaftaran Murid dalam SPPBS
Januari – Februari
SUP & Guru MP


3.Tempoh pelaksanaan PBS (aktiviti pentaksiran dan pemberian skor)
Sepanjang sesi persekolahan
Guru MP

4.Aktiviti Penjaminan Kualiti: Pementoran, Pemantauan, Penyelarasan
Sepanjang tahun
Pentadbir, Ketua Panitia, JUP, & Guru Cemerlang

5.Pengumpulan prestasi / skor murid dalam SPPBS
Sepanjang tahun
Guru MP & SUP

6.Pelaporan prestasi murid
Mengikut keperluan
Guru MP & SUP

No comments:

Post a Comment